Bijscholing Back Office
Vanuit diverse gemeenten bestaat de behoefte om medewerkers bij te scholen op het gebied van de per 1
januari 2013 gewijzigde Drank- en Horecawet. Niet alleen voor de toezichthouders maar ook aandacht voor
het verlenen van vergunningen (proces) en het toezicht op de naleving van de drank- en horecaregelgeving.
ROAC heeft een docent met voldoende juridische kennis op dit gebied bereid gevonden om deze kennis over
te brengen.
De docent heeft meerdere jaren praktijkervaring opgedaan bij lokale overheden.
Het programma zal bestaan uit theorie en casuïstiek uit de praktijk.

     Theorie:
-Algemeen juridisch deel
-Drank- en Horecawet: ontstaan, regulering(aanverwante wetgeving)en wijzigingen per 1 januari 2013
-Lokale wetgeving voor horecabedrijven: exploitatievergunning
-Lokaal toegepaste landelijke wetgeving: wet Bibob
-Beoordelen boeterapport

Praktijk:
-Implementatie nieuwe Drank- en Horecawet
-Proces vergunningverlening Drank en Horecawet
-Proces vergunningverlening exploitatievergunning
-Proces toepassing wet Bibob
-Praktijkvoorbeelden
-Beoordelen boeterapport

Doelgroep: juridisch medewerkers en vergunningverleners (beiden met of zonder voorkennis)
Duur : drie dagen
Lestijden: 10:00 -12:30 uur en 13:30 tot 16:00 uur
Locatie: VOLGT
Minimum aantal deelnemers:    8
Maximum aantal deelnemers: 12

Groep

Data

Lestijden

Lokatie

Beschikbaarheid


A

VOLGT
---------------------------------
VOLGT
---------------------------------
VOLGT


9:30 - 12:30

13:00 - 16:00


VOLGTInschrijven mogelijk