Communicatietrainingen

Uitstralen van de juiste attitude op de juiste manier bejegenen van personen herkennen van soort en gradatie verbale agressie op de juiste manier omgaan met ā€˜A-B-Cā€™ gedrag veilig omgaan met ā€˜Dā€™ gedrag.

De toezichthouder heeft een grote invloed op de wijze waarop het gesprek met een klant wordt gevoerd. Een professionele houding is vereist. Dit is niet eenvoudig omdat emoties een rol kunnen spelen bij de communicatie. Daarnaast mag ook het veiligheidsaspect niet uit het oog worden verloren. De veiligheid van de toezichthouder moet gewaarborgd worden. Van toezichthouders wordt verwacht dat zij een klantvriendelijke en niet-agressieve houding ten toon spreiden. Zij dienen echter wel hun doel te bereiken. Tijdens deze training wordt aandacht besteed aan de attitude van de toezichthouder. Een juiste bejegening werkt de-escalerend. Voornoemde punten kunnen op een uitstekende manier samengaan. Door dergelijke situaties te trainen en de toezichthouder inzicht te geven in zijn of haar persoonlijkheid kan het gewenste resultaat worden bereikt.

Duur: 1 dag.

Locatie: De opleiding wordt op meerdere plaatsen in het land gegeven.

In company: bij voldoende deelnemers is een in company training tegen gereduceerde prijzen mogelijk.

Doelgroep: Geen specifieke doelgroep.