Detachering

Sinds 1 januari 2014 is het toegestaan om ook BOA’s in te huren voor het toezicht op de Drank- en Horecawet. (zie circulaire)

Op uw verzoek kunnen wij voor uw gemeente goed opgeleide en ervaren toezichthouders/BOA's op de door u gewenste momenten leveren.

Afhankelijk van de te bezoeken locaties kunnen de toezichthouders/BOA's ingezet worden, zoals bijvoorbeeld jongere toezichthouders/BOA's voor ‘hotspot’ locaties zoals discotheken. De ervaringen die door de NVWA opgedaan zijn met de weekeindpoule van het leeftijdsgrenzenteam nemen wij ook mee.

Onze toezichthouders/boa’s worden indien gewenst gekoppeld aan uw BOA. Indien gewenst maken zij het boeterapport.

De gemeenten Oosterhout, Tilburg, Zwolle en Zandvoort zijn de eerste gemeenten die gebruik gemaakt hebben van deze dienst.

Klik hier voor onze vacatures