Nalevingsonderzoek

Op verzoek van de gemeente verrichten wij een mystery shoppers onderzoek.
Wij maken hierbij gebruik van jongeren die niet onmiskenbaar de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.
De jongeren die wij hiervoor inzetten zijn niet afkomstig uit de betreffende gemeente.

Deze jongeren worden begeleid door een ervaren persoon.

Daags na het onderzoek volgt een korte rapportage van het onderzoek.