Omgaan met Weerstand

Deze opleiding is speciaal gericht op omgaan met weerstand vanuit de jongeren.

In de hele maatschappij is de tendens van toenemende agressie waarneembaar. Het is helaas zo dat werknemers zich, met hun van nature aangeleerde communicatieve vaardigheden, tijdens hun werkzaamheden vaak niet staande kunnen houden. Zij verliezen daardoor het plezier in hun werk en stralen dit ook uit. Met als gevolg dat het aantal ziekmeldingen stijgt indien zij zich niet prettig voelen op het werk. In de praktijk blijkt dat sommige werknemers problemen met klanten wel op een adequate manier kunnen oplossen. Deze werknemers bezitten kennelijk vaardigheden die andere in mindere mate bezitten. Bestudering van deze medewerker levert op dat zij over zeer goede communicatieve vaardigheden beschikken. Deze vaardigheden kunnen voor een groot deel worden getraind. Vanuit deze filosofie is het halen van een zogenaamd weerbaarheidsbewijs voor de medewerker tegenwoordig een must.

De leerdoelen in deze training zijn:
-  het uitstralen van de juiste attitude
-  het op de juiste manier bejegenen van personen
-  het kunnen benoemen van diverse vormen van agressie
-  het op professionele wijze om kunnen gaan met agressie
-  het kunnen toepassen van communicatieve vaardigheden bij diverse vormen van agressie
-  het gebruik maken van de kwaliteiten van de medewerker in relatie tot agressie

Duur: 1 dag.

Locatie: De opleiding wordt op meerdere plaatsen in het land gegeven.

In company:bij voldoende deelnemers is in company training tegen gereduceerde prijzen mogelijk.

Doelgroep: Toezichthouders domein 1 en 2 belast met toezicht op de DHW met name leeftijdsgrenzen.