Over Expertisecentrum Opleiding (DHW)

Drank- en Horecawet
Per 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) van kracht. Hierin is geregeld dat de gemeenten het toezicht op deze wet gaan uitvoeren in plaats van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Expertisecentrum Opleiding DHW

Om de gemeenten op die nieuwe taak toe te rusten, biedt Expertisecentrum Opleiding DHW opleidingen voor gemeentelijke toezichthouders aan. Een groot deel van de opleidingen bestaat uit begeleiding in de praktijk. Alle docenten/praktijkbegeleiders hebben minstens vier jaar ervaring met het toezicht op en de handhaving van de Drank- en Horecawet. Zij weten daarom voor welke uitdagingen toezichthouders kunnen komen te staan en hoe daarmee om te gaan.

Producten en Diensten

* Basisopleiding Drank - en Horecawet, inclusief veiligheid in de horeca
* Praktijkbegeleiding in het kader van het toezicht op de Drank- en Horecawet
* Communicatievaardigheden
* Omgaan met weerstand
* Permanente bij- en nascholing Drank- en Horecawet
* Permanente bij- en nascholing BOA
* Beoordelen boeterapporten
* Coaching on the job
* Coaching backoffice
* Detachering

Uit de ervaringen van de Pilot Decentralisatie Toezicht Drank- en Horecawet is gebleken dat het voor veel gemeentelijke toezichthouders erg moeilijk bleek te zijn om het examen Drank- en Horecawet te behalen. Echter dit hoeft geen onmogelijke taak te zijn. Wij werken vanuit een praktijkgerichte aanpak en willen de toezichthouders voorbereiden op de moeilijkheden welke zich voor doen in de praktijk. Wij zullen de toezichthouders tijdens de opleiding dan ook voorzien van veel praktijkvoorbeelden. Ook bleek er na de opleiding veel behoefte te zijn aan begeleiding in de praktijk. Door de kennis die door ons de afgelopen jaren is opgedaan zijn wij de aangewezen personen om uw toezichthouders op te leiden en voor te bereiden op hun toekomstige werkzaamheden.

Samenwerkingsverband

Expertisecentrum Opleiding DHW is een samenwerkingsverband tussen Raymond Opleiding Advies & Coaching (ROAC), KlantContact en DienstVerlening (KCDV) en Politie Opleidingen Centrum Nederland B.V. (POCN B.V.)