Permanente bij-en nascholing DHW

Aandacht wordt besteed aan de laatste wijzigingen van de Drank- en Horecawet en aanpassingen van de methodiek ten gevolge van jurisprudentie.

Om de toezichthouders op de hoogte te houden van de laatste wijzigingen van de Drank- en Horecawet en de invloed van jurisprudentie is het aan te raden de toezichthouders minstens een keer per jaar een opfriscursus te geven.

Duur: 1 dag

Locatie: De opleiding wordt op meerdere plaatsen in het land gegeven.

In company: bij voldoende deelnemers is in company training tegen gereduceerde prijzen mogelijk.

Doelgroep: Toezichthouders die basisopleiding Drank- en Horecawet hebben gevolgd en toezichthouders met het vakdiploma controleur Drank- en Horecawet.