Praktijkbegeleiding Drank-en Horecawet

De basisopleiding is succesvol beëindigd en je heb je je vakdiploma op zak. De theorie van de DHW en het schrijven van een boeterapport heb je nu onder de knie. Je weet welke feiten en omstandigheden je moet verzamelen. Maar dan??? Wat doe je wel en wat kan je beter niet doen in de praktijk? Hoe spreek je jongeren aan? Wat is belangrijk bij een vergunningcontrole? Hoe pas je veiligheid in de horeca in de praktijk toe? Hoe kan je onopvallend observeren? Of je wordt tijdens of voor je opleiding ingezet maar wilt extra begeleiding.

Allemaal vragen die je misschien hebt.

De toezichthouder DHW wordt in de praktijk wegwijs gemaakt op het gebied van het toezicht op de DHW. Er wordt verder ingegaan op het uitvoeren en het afhandelen van inspecties in het kader van de DHW. Met name wordt aandacht besteed aan de communicatie met jongeren.

De "regeling taakverdeling toezichthouders DHW 2013" zegt onder andere:

Artikel 3, onderdeel a, bevat een overgangsbepaling. Met de passage ‘binnen een jaar na aanstelling’ wordt het mogelijk gemaakt dat ambtenaren die door een burgemeester worden aangewezen als lokaal toezichthouder en dus ook als zodanig werkzaam zijn, een jaar de tijd hebben het verplichte examen toezichthouder Drank- en Horecawet te behalen. Hiervoor is gekozen om gemeenten in de gelegenheid te stellen van meet af aan voldoende toezichthouders in te kunnen zetten. Uiteraard zal in die situatie door de gemeente voorzien moeten worden in enige extra begeleiding van deze (nog niet geheel opgeleide) toezichthouders.

Uit de ervaringen van de Pilot Decentralisatie Toezicht Drank- en Horecawet is gebleken dat het voor veel gemeentelijke toezichthouders erg moeilijk bleek te zijn om de theorie in de praktijk toe te passen. Echter dit hoeft geen onmogelijke taak te zijn. Wij werken vanuit een praktijkgerichte aanpak en willen de toezichthouders voorbereiden op de moeilijkheden welke zich voor doen in de praktijk. Wij zullen de toezichthouders tijdens, maar ook na de opleiding dan ook voorzien van veel praktijkvoorbeelden. Door de kennis die door ons de afgelopen jaren is opgedaan, zowel bij de NVWA maar ook bij de gemeente, zijn wij de aangewezen personen om uw toezichthouders op te leiden en voor te bereiden op hun toekomstige werkzaamheden.

Duur: De duur van de begeleiding is naar keuze twee, vier, zes of acht dagen.

Locatie: De begeleiding wordt in principe gegeven in de stad/het gebied waar de toezichthouder(s) werkzaam zijn.

Doelgroep: Deze opleiding is bestemd voor toezichthouders die de basisopleiding hebben gevolgd. De begeleiding kan individueel of in teamverband gegeven worden.

De praktijkbegeleiding wordt gegeven door docenten/begeleiders met minimaal vier jaar ervaring in het toezicht op de DHW. Zij hebben recent 17 assistent inspecteurs van de NVWA begeleid. Alle assistent inspecteurs hebben hun theorie-en praktijkdeel succesvol afgesloten.