Remy Slangen

Eigenaar van Slangen Advies Handhaving Alcoholwetgeving te Dongen.
Van 2008 tot en met 2012 is hij gedetacheerd geweest bij de NVWA en was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de weekendpoule. Hij was daar planner, begeleider, aanspreekpunt, verzorgde de examens en was betrokken bij het aannamebeleid van het leeftijdsgrenzenteam.

Remy is werkzaam bij de politie Zeeland West Brabant als ploegbrigadier bij de noodhulp in Oosterhout. Voorheen was hij werkzaam als wijkagent in Dongen. Vanuit zijn wijkagentschap heeft hij de alcoholproblematiek opgepakt in Dongen. Dit resulteerde in een Halt aanpak die later in Nederland is overgenomen. Hij heeft  diverse lezingen gegeven in het binnen-en buitenland over de alcoholproblematiek.

Zijn kernkwaliteiten zijn: enthousiast, gedreven, integer, betrokken en praktisch.