Veiligheid in de horeca

Tijdens deze opleiding wordt er ingegaan op o.a. de-escalerende gesprekstechnieken in conflict, agressie en geweldssituaties, herkennen van soort en gradatie verbale agressie, het bewust zijn van eigen escalatie verhogende en reducerende gesprekstechnieken, doel Aanpak Analyse, verkennen locatie en observatietechnieken.

De onderwerpen in onze training veiligheid in de horeca zijn :

A-B-C-D gedrag:

De-escalerende gesprekstechnieken in conflict- agressie- en geweldssituaties. Herkennen van soort en gradatie van verbale agressie t.o.v. de medewerker. Bewustwording van eigen escalatie verhogende en vooral escalatie reducerende gesprekstechnieken.

Doel Aanpak Analyse (D.A.A.):

Risico analyse aan de hand van 5-stappenplan (doel, risico, kan ik, mag ik, plan van aanpak).

Hierbij hanteren we de speciaal ontwikkelde checklist verkenning.

Benaderingstechniek / scenariotraining:

Een D.A.A. maken aan de hand van een te voeren gesprek of controle. Tijdens dit gesprek cq. controle zullen er een aantal situaties ontstaan waarin de medewerkers moeten handelen naar inzicht en vaardigheden. Observeren, signaleren en adequaat reageren op ongewenste situaties voeren hier de boventoon.

Duur: 2 dagen.

Locatie: De opleiding wordt op meerdere plaatsen in het land gegeven.

In company: bij voldoende deelnemers is in company training tegen gereduceerde prijzen mogelijk.

Doelgroep: Toezichthouders die hun werkzaamheden in de horeca verrichten.